M&J | photography

* Villa Omnia *

*

U schyłku zimy mieliśmy przyjemność zrobić reportaż ślubny dla Mileny i Jarka. Już na pierwszym spotkaniu zaiskrzyło między nami, a im dłużej ich znamy, tym bardziej ich uwielbiamy! Są totalnie zakręceni i mają dwie prześliczne córeczki – Klarę i Ritę, które z zaciekawieniem obserwowały swoich rodziców przez cały dzień uroczystości. Nasza kochana para swoje przyjęcie urządziła w Villi Omni – miejscu o nowoczesnej bryle z nutą elegancji. Temperatura w lutym była dość niska, także ominęła nas możliwość korzystania z uroków przestrzeni wokół Villi, natomiast wnętrze dzięki wspaniałym florystkom z Gdzie Szumi Las zachwyciło nas totalnie. Motywem przewodniem była “zima w lesie”, którą dziewczyny w bardzo kreatywny sposób oddały poprzez liczne nastrojowe dodatki na stołach, menu, winietki oraz przepiękny zimowy bukiet Mileny. Ceremonia ślubna odbyła się w przepięknej drewnianej kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach, która ma w sobie bardzo przyjemny, kameralny klimat.

At the end of winter, we had the pleasure to do wedding reportage for Milena and Jarek. Already at our first meeting with them we felt connection between us, and the longer we know them, the more we love them! They are totally crazy and have two lovely daughters – Klara and Rita, who were curiously watching their parents throughout the whole wedding day. Our lovely couple arranged their party at Villa Omnia – a place with a modern shape with a touch of elegance. The temperature in February was quite low so we missed the opportunity to enjoy the charms of space around the Villa, while the interior thanks to the wonderful florists from Gdzie Szumi Las delighted us totally. The leitmotif was “winter in the woods”, which the girls showed in a very creative way through numerous moody pieces on the tables, menus, vignettes and the beautiful winter bouquet for Milena. The wedding ceremony took place in a beautiful wooden chapel of Our Lady of Angels in Laski, which has a very pleasant, cozy atmosphere.

*